Společnost ENGEL se zaměřuje na budování vztahů již od doby, kdy se student rozhoduje o své budoucí profesi. V ENGELU jsme přesvědčeni a také se nám již potvrdilo, že věnovat kvalitní péči studentům je přínosné pro obě strany. Studenti si vyzkouší své teoretické znalosti na učňovském středisku a také ve výrobě na praxi. Z naší strany mají plnou podporu ve svém profesním rozvoji a vytváříme jim stabilní a plnohodnotné pracovní místo již po dobu studia.

ENGEL Učňovské středisko

ENGEL strojírenská spol. s r.o. jako jedna z mála společností v České republice provozuje již šestým rokem vlastní učňovské středisko. Navázala tak na tradici mateřské společnosti, která umožňuje studentům vzdělávat se přímo ve firmě již od roku 1945. Cílem je učně přímo ve společnosti kvalitně vzdělávat a připravovat pro budoucí zařazení v našem závodě. Jejich snahu průběžně motivujeme stipendiem a firemními benefity, a ve výsledku tak vychováváme kvalitní ENGEL kolegy.

Odborný výcvik probíhá přímo v závodě ENGEL Kaplice pod vedením zkušených mistrů odborného výcviku. Na našem moderně vybaveném učňovském středisku vyučujeme následující obory:

Obory

3 leté obory s výučním listem

4 leté maturitní technické oboryFungování učňovského střediska

Spolupracujeme se školami:

SOŠ SE Velešín - https://www.sosvel.cz/
SOŠ a SOU Kaplice - https://geukaplice.cz/

Odborný výcvik probíhá přímo v závodě ENGEL Kaplice, na našem moderně vybaveném učňovském středisku, pod vedením zkušených mistrů odborného výcviku. Učni mají v rámci učebních osnov povinný odborný výcvik každý 2. týden. Plníme školní vzdělávací plán, který je doplněn výukou důležitou pro výrobní závod ENGEL. Kromě samotného obsahu práce na nejmodernějších strojích studenty může lákat i možnost stipendia a široká nabídka benefitů.

Pro získání stipendia musí splnit elektronický vstupní test, který vybere 6 nejlepších uchazečů pro daný obor. Ti podepíší stipendijní smlouvu. Výše stipendia je odstupňována podle ročníku s motivační prémií. Pokud učeň pracuje přímo pro výrobu, vydělá si ještě něco navíc. Stipendium mohou získat také studenti dalších oborů mimo učňovské středisko, kteří k nám docházejí na praxi. Jich se ale netýká motivační prémie.

Benefity

 • měsíční bonus za docházku a aktivní přístup
 • hrazené obědy ve společnosti a ve škole, ubytování na školním internátě zdarma
 • tříletá praktická výuka v ENGELu se počítá jako zaměstnanecký poměr, absolvent získává věrnostní prémii a má nárok na plnou výši 13. a 14. platu
 • garantované místo pro placenou letní brigádu
 • teambuildingy s ostatními učni
 • možnost získat výměnný pobyt v závodech ENGEL
 • interní vzdělávání, jazykové kurzy
 • účast na firemních akcích
 • podpora studenta na navazujícím studiu

Kontakt

Ing. Lucie Hudcovská
lucie.hudcovska@engel.at
+420 734 166 414

Stipendijní program

Měsíční stipendium pro učební obory:

 • 1500,- Kč v prvním ročníku
 • 2000,- Kč v druhém ročníku
 • 2500,- Kč ve třetím ročníku

Na základě hodnocení praktického vyučování ze strany mistra odborného výcviku společnosti, který za studenta odpovídá v daný kalendářní měsíc, bude stipendium studenta upraveno následovně:

 • prémie 1000,- Kč – výborný, bez připomínek, samostatný
 • prémie 800,- Kč – s připomínkami ke kvalitě práce či přístupu
 • prémie 500,- Kč – méně samostatný, nutné vedení, horší přístup i kvalita práce
 • prémie 0,- Kč – slabý, nutný trvalý dohled a vedení, horší přístup i kvalita práce
 • stipendium nebude poskytnuto – nevyhovující, bez zájmu, nesamostatný či absence více než 25 % (současně návrh na ukončení výcviku)

Měsíční stipendium pro maturitní obory:

 • 1500,- Kč v prvním ročníku
 • 2000,- Kč v druhém ročníku
 • 2500,- Kč ve třetím ročníku
 • 2500,- Kč ve čtvrtém ročníku

Měsíční stipendium pro studenty VŠ:

 • 6 000 Kč studenti bakalářského studia
 • 10 000 Kč studenti magisterského studia

Trainee program

Blíží se Vám státnice a nebo jste čerstvý absolvent? Tak právě pro Vás je určený Trainee program, díky kterému zjistíte, jaké možnosti nabízí reálná praxe, co se uplatnění a rozmanitosti náplně práce pozic ve společnosti týče. Cílem programu je připravit Vás skrz získané zkušenosti z praxe na některou z pozic v našich týmech, která je v souladu s Vaším kariérním směřováním.

Kontakt

Ing. Lucie Hudcovská
lucie.hudcovska@engel.at
+420 734 166 414

Brigády, stáže

V rámci naší společnosti nabízíme stáže či brigády při škole nebo v období prázdnin. Nenechte si utéct možnost pracovat u nás.

Kontakt

Ing. Lucie Hudcovská
lucie.hudcovska@engel.at
+420 734 166 414

Ing. Karel Vinš
karel.vins@engel.at
+420 734 415 662

Exkurze

Základním i středním školám nabízíme exkurze v našem výrobním závodě. Přednášky v rámci exkurze jsou přizpůsobeny oboru studia, vyzkoušíte si i praktickou úlohu a domů odjedete s plným břichem.

Máte-li zájem o exkurzi, kontaktuje:

Ing. Lucie Hudcovská
lucie.hudcovska@engel.at
+420 734 166 414

Absolventské práce

Termín zadání diplomových či bakalářských prací se nezadržitelně blíží a Vy stále nemáte téma své závěrečné práce nebo nechcete plýtvat energií a psát o něčem, co se v praxi nevyužije? Každoročně zadáváme na univerzity velká množství zajímavých témat. Pokud Vás zajímá víc, kontaktujte:

Kontakt

Ing. Lucie Hudcovská
lucie.hudcovska@engel.at
+420 734 166 414

Nastavení cookies